Senior Associates

  • Obeid Elias
  • o.elias@rexattorneys.co.tz
  • Jacqueline Kapinga
  • j.kapinga@rexattorneys.co.tz
  • Nancy Tarimo
  • n.tarimo@rexattorneys.co.tz
  • Gigi Maajar
  • g.maajar@rexattorneys.co.tz
× How can I help you?